Når barnet vokser kan missformen på kraniet føre til andre problemer. Det mest vanlige er følgende, men dette er ikke en fullstendig liste;

Infeksjoner
Forandring av hodeform og stress fra fødselen tærer på barnets og kroppens reserver Derved svekkes immunforsvaret. Dette resulterer i at barnet blir mer følsom for infeksjoner.

Infeksjoner i ørene
Gjentagende øre infeksjoner som gradvis oppstår oftere og oftere. Nedsatt hørsel og tette ører.

Årsak
Fødselskompresjoner i og rundt knoklene ved øret, hindrer drenering av væske fra øret og forårsaker dårlig utvikling av hulrommene i øret. Delvis eller full blokkering av Eustachian rør. Infeksjonene vil aldri bli helt borte, og fører lett til nye infeksjoner og svekket immunsystem.

Problemer med bihulene og tennene
Munnpustere. Konstant rennende eller tett nese. På sikt kan dette føre til for liten plass til alle tennene.

Årsak
Ufullstendig vekst og drenering av bihulene og knoklene i ansiktet pga forandret hodeform.

Atferds problemer og lærevanskeligheter
Dårlig konsentrasjonsevne, konstant rastløshet, vanskeligheter med å sitte stille, hyperaktiv. Sommerfugl-aktige barn som flagrer fra et sted til et annet.

Årsak
Fortsettelse av rastløshet fra babystadiet. Endret form på kraniet med kompresjon og stress gjør dem ukomfortable, hvis de er i en og samme stilling for lenge, noe som igjen er vanedannende. Alvorlige kompresjoner kan endre læringsmønsteret i hjernen.

Hodepine, smerter og verk
Hodepine starter i 7-8 års alderen. Smertene øker. Sårbare for stress, andre smerter og ubehag.

Årsak
Kranie-forandring kan skape områder med stort trykk mot ledd i bakhodet, som normalt vokser sammen i 7-8 års alderen. Forandringene kan føre til holdnings endringer som skoliose. Holdningsendringene fører til nedsatt energi. Anspenthet i ettertid gjør at andre områder av kroppen blir mer sårbare for påkjenning og utmattelse.

Astma
Sårbare for infeksjoner i brystet (lungene). Forverring av alle typer astma fra mild, moderat til alvorlig.

Årsak
Kranie-forandring kan øke tendensen for astma. Generelt redusert immunsystem fører til flere infeksjoner i brystet (lungene). Etter en infeksjon vil brystet fortsatt være noe sårt og med forhøyet spenning i bløtvev-strukturene. Ribbene får en noe redusert bevegelse og funksjon. Dette kan fremkalle en astmatisk reaksjon. Osteopatisk behandling for å redusere fødsels stress og for å forbedre lungefunksjonen er ofte fordelaktig for å redusere hyppigheten og graden av astmaanfallene.