Siden babyer og barn er på et tidlig stadium i livet, er det vanlig å tro at de ikke har noe form for strukturelt stress eller belastning i kroppen. Realiteten er annerledes!

Fødselen er en av de mest stressfulle påkjenninger i livet. Babyen er utsatt for enorme krefter når den presses ut gjennom den naturlige motstanden som finnes i fødselskanalen. Babyen roterer mens den passerer bekkenet, på sin korte men stressfulle og stimulerende vei ut gjennom fødselskanalen.

Babyens hode har den fantastiske egenskapen at det absorberer stressfulle momenter i en normal fødsel. For å minske størrelsen på hodet overlappes bøyer og dreier de myke beinstrukturene seg, mens babyen kommer ut. Babyens hake vil normalt legge seg mot brystet for å redusere hodets diameter.

Mange babyer er født med et noe misformet hode, som et resultat av det som skjer med babyen under fødselen. I løpet av de første levedagene vil en kunne se når babyen suger, gråter og gjesper, at hodet tilpasser seg omgivelsene og får en mer normal hodeform. Denne tilbakevennings-prosessen av hodet er ofte ufullstendig, spesielt dersom fødselen er vanskelig og komplisert. Som et resultat må babyen leve med noen ukomfortable stressmomenter i hodet og kroppen.

Hvilken effekt har osteopati?
Noen babyer mestrer påvirkningene av fødselen veldig bra, selv om de fortsetter å ha et noe misformet kranie. De er tilfredse, med god appetitt, normal fordøyelse og med et godt søvnmønster. For andre er historien en helt annen og de kan ha ulike problemer.

Gråting og irritable babyer
Babyer som gråter, gulper, brekker seg eller rett og slett er irritable trenger å bli vugget til de sovner, og foretrekker å bli båret.

Årsak
Babyen kan være ukomfortabel med en konstant følelse av press i hodet. Når babyen ligger øker presset.

Problemer med mating
Babyen bruker lang tid under mating, gråter mye og finner ikke ro under ammingen.

Årsak
Mating er vanskelig og trettende grunnet det mekaniske stresset som går gjennom hodet, ansiktet og halsen.

Kvalme, kolikk og luftsmerter
Gulping av melk mellom måltider, og anfall av forlenget gråting pga kollik og luft, noe som ofte blir verre om kvelden.

Årsak
Nervene som innerverer mage- tarmsystemet, kan være irritert/komprimert i bakhodet. Dette kan forstyrre fordøyelsen.

Søvnforstyrrelser
Babyen sover bare i korte perioder av gangen, sover lite om dagen (natten) og våkner opp av den minste lyd.

Årsak
Spenning i kraniets knokler og membranene rundt kraniet og sentral nerve systemet, gir et stress på babyens nervesystem.